Filimon v 25 – final

„Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin”

Dacă duhul omului este stăpânit de harul Domnului Isus, atunci şi trupul şi sufletul se vor supune voii lui Dumnezeu şi se vor odihni în fericire. Duhul omului este centrul fiinţei lui. Şi când centrul este stăpânit de har, atunci şi marginile vor trăi sub această binecuvântare.

Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru.

Frumoasă şi desăvârşită urare! Ceva mai bun şi mai necesar decât revărsarea harului lui Dumnezeu peste duhul cuiva, nu se poate. Când duhul omului este copleşit de har, toate celelalte sunt bune şi în siguranţă.

Harul cuprinde în sine tot binele posibil din Dumnezeu. Este suma tuturor comorilor cereşti. Zice sf. Ioan Gură de aur: „Arma cea mai iputernică, zidul cel mai de nebiruit, turnul ce nu se vlatină, acesta este harul lui Cristos.”

Iar sf. Maxim Mărturisitorul subliniază cu putere lucrarea harului, când zice: „Numai harul lui Dumnezeu este în stare să hărăzească fiinţelor create îndumnezeirea.” Iată de ce sf. ap. Pavel îşi sfârşea Epistolele sale cu următoarea urare: „Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru.” Ca nimeni altul dintre muritori, aşa a cunoscut el harul lui Dumnezeu şi însemnătatea lui în viaţa omului.

Harul este TOTUL pentru viaţă şi mântuire.

Fără har nu putem avea nimic din partea lui Dumnezeu, căci El, mai întâi de toate, este HAR. Fiul Său, Domnul Isus Cristos, de asemenea este HAR. Prin El au venit harul şi adevărul pe pământ. (Ioan 1:17).

Da, harul a venit pe pământ, şi se află lângă fiecare dintre noi, dar nu intră cu forţa prin uşa fiinţei noastre, ci trebuie să-l dorim, şi să ne deschidem, ca să poată intra la noi. „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu mine” (Apoc. 3:20)

În cine intră harul, se vede, pentru prima lui lucrare este aceasta: „Ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” (Tit 2:12).

De har avem nevoie necurmat, pentru că toate mişcările vieţii celui credincios Domnului Isus, sunt cu folos duhovnicesc numai prin harul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos. Mai întâi harul trebuie să copleşească duhul nostru şi apoi trupul nostru. Dacă duhul nostru se află sub stăpânirea harului, atunci trupul se supune şi el fără greutate. Şi binele şi răul, în viaţa  nostră , pornesc întâi dinăuntrul nostru, cum zice Domnul Isus: „Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase…” (Matei 15:19). Să veghem ca inima (duhul) să ne fie în harul Domnului şi atunci totul va fi bine. Dacă Duhul este stăpânit de har, atunci şi sufletul şi trupul sunt sub această binecuvântată stăpânire. Filimon şi toţi sfinţii din Colose sunt încredinţaţi în braţul harului Domnului Isus şi dacă harul îi păzeşte, nici un rău nu li se poate întâmpla. Să rămânem şi noi necurmat sub acoperământul harului Domnului Isus, ca să putem trăi viaţa de neprihănire în El şi să putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Mă închin cu mulţumire lui Dumnezeu şi Domnului Isus, pentru harul care mi l-a dat prin citirea sfintei Epistole a ap. Pavel către Filimon şi pentru meditaţiile scrise! Toată slava şi cinstea I se cuvinte Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi în vecii vecilor. Amin!

SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!

Anunțuri

Etichete:

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: